Diastolisk dysfunktion i hjärtans vänstra kammare. Beskrivning. behandling

hälsa

Diastolisk dysfunktion i hjärtans vänstra kammareär en minskning av dess förmåga att pumpa blod i sin hålighet från lungartärsystemet. Orsakerna till detta fenomen är till stor del baserade på en nedgång i väggarnas duktilitet. Tecken på diastolisk dysfunktion i vänster ventrikel manifesteras i en ökning av förhållandet mellan sluttrycket och slutvolymen.

Steg av fyllning
tecken på diastolisk dysfunktion i vänster ventrikel

Steg av diastolisk fyllning till vänsterVentriklarna innefattar avslappning, passiv fyllning och fyllning genom sammandragning i atrierna. Avkoppling är en aktiv transport av kalciumjoner från aktin-myosinfilament. På grund av ischemi inträffar hämning av utsöndringen av joner, vilket leder till att avslappning blir otillräcklig. Med en minskning av fyllning, arteriell och venös hypertension, en nattparoxysmal dyspné, hosta och dyspné noteras. Passion följer passiv fyllning. Bestämningen av blodvolymen i detta fall betraktas som att ventrikelens väggar överensstämmer med en minskning i vilken den passiva fyllningen minskar. Den aktiva sammandragningen av förmaksväggarna medför inmatning av 15-20% av den diastoliska slutvolymen. Väggens styvhet framkallar en ökning av den inkommande volymen. Med ischemi och patologisk styvhet ökar förmaksflimmer betydligt risken för kardiogent ödem i lungorna.

Diastolisk dysfunktion i vänster ventrikel. skäl
diastolisk dysfunktion i vänster ventrikel

De främsta provocerande faktorerna inkluderarinfiltrativa sjukdomar vid hjärtat av systemtypen (amyloidos och andra), hypertoni, åtföljd av hypertrofi i vänstra kammaren. Av orsakerna noterar experter också hypertrofisk kardiomyopati.

Diastolisk dysfunktion i vänster ventrikel. behandling

Experter noterar att teoretiskt sett,förbättringen bör påverka läkemedel som minskar vänster ventrikulär hypertrofi, ökar aktiviteten av avslappning och förbättrar dess smidighet. Vänster ventrikulär diastolisk dysfunktion justeras kalciumantagonister och ACE-hämmare. den fördelaktiga effekten av de data som erhållits i de flesta patienter.

diastolisk dysfunktion i vänster ventrikel
Det här har en mycket positiv effekt,till exempel medel som "Enalapril". Vänster kammar diastolisk dysfunktion mottagliga för behandling inom en relativt kort tid. Så vanligtvis efter åtta till sexton veckor har det redan blivit en förbättring. Dessa resultat observerades redan innan starten av statistiskt signifikant regression av vänsterkammarhypertrofi. Påverkan på att förbättra hjärtfunktionen har praktiskt värde i valet av behandling hos patienter med högt blodtryck och hjärtsvikt i ett kroniskt förlopp aktiviteter. Experter notera effekten av ACE-hämmare i ett tidigt skede, bland annat i asymtomatiska störningar, liksom i de senare stadierna av dekompensation. Vid behandling kan tilldelas vilken som helst av nämnda läkemedelsgrupp men de föredragna hjälp av vilka effektivitet verifieras experimentellt. Det finns således en signifikant förbättring av diastolisk funktion när patienter får behandling med Lizinopril.