Diagnos: Lungcancer. Hur mycket att leva?

hälsa
Hämtar ...

Lungcancer är en vanlig vanlig sjukdomOncology. Trots det faktum att det här är sjukdomsformen som det största antalet människor dör, har det blivit lite studerat. Tretton procent av alla dödsfall bland människor i världen har fått diagnosen "lungcancer". Ett stort antal människor som blir sjuka med denna dödliga sjukdom - rökare.

Tyvärr är denna sjukdomstyra, i 3: e och 4: e stegen. Lungcancer diagnostiserades: hur mycket att leva? Vid fjärde etappen kan ingenting ändras. En irreversibel process startas, metastaser spridning. Varaktigheten av mänskligt liv beror på ett antal faktorer: till exempel i vilket organ fokus ligger, vilken typ av tumör. Vanligtvis beräknas denna period i veckor, månader. Ibland lever de upp till 5 år, men det här är maximalt.

Lungcancer hur mycket att leva
Lungcancer: Hur mycket att leva frigörs vid lokalisering av en tumör i detta organ? Metastaser sprider sig till hjärtat, lymfkörtlar, lever och njurar. Den kortaste perioden är 2 månader, men det finns undantag.

Läkare säger enhälligt att de viktigasteOrsaken till en tumör i detta organ är cigarettrökning. Allt beror på rökarens upplevelse. Cigaretter innehåller skadliga hartser. Naturligtvis ger inte bara rökning utseendet på en tumör, men också asbestproduktion, naturlig radongas och luftförorening. Om lungcancer diagnostiseras, hur mycket man ska leva beror också på typen av tumör.

Cancer är uppdelat i flera typer. Det kan vara av följande typer:

Lungcancer metastasera hur många bor
- skivformig cell;

- Småcellade eller storcelliga

- adenokarcinom.

Squamouscellkarcinom förekommer i olika delar av kroppen,men oftast i öppna områden. Det förekommer oftast hos äldre - både hos kvinnor och hos män. Enligt undersökningen sker tumören på platsen för ärr efter bränningen och efter exponering för solen. Squamous cell lungcancer: hur mycket att leva? Sjukdomen av denna typ utvecklas långsammare.

Småcell tumör utvecklas snabbt. Risken för denna sjukdom är att medan tumören växer finns inga symptom. Endast i slutskedet av en hosta, liksom andningssvårigheter. När processen tar över andra organ, smärta i halsen, problem med att svälja, en hes röst och smärta uppstår.

Oftast, i 40% av fallen, i lunganadenokarcinom är lokaliserat. Om det finns riklig sputum bildas slem, du kan misstänka utvecklingen av sjukdomen. Adenokarcinom ligger vanligtvis i mitten. Inom 6 månader fördubblar tumören nästan. Om en person har en sådan lungcancer, metastasering, hur många lever med adenokarcinom? Enligt statistik drabbas män oftare av denna typ av cancer. Prognosen för denna typ av tumör är dålig, det ger metastaser till lymfkörtlarna, pleura.

Metoder för behandling

Modern medicin använder följande typer av cancerbehandling:

Lungcancer behandling recensioner
1. Kemoterapi.

2. Strålningsterapi.

3. Operation.

4. Kombinerad behandling.

Många patienter som har diagnostiseratsDe försöker hitta en mirakelmetod för att härda en sådan dödlig sjukdom som lungcancer. Behandling (recensioner lämnas av anhöriga hos patienter på onforum) med sådana metoder är ineffektiva. I praktiken fungerar det vanligtvis inte.

Oftast, om sjukdomen diagnostiseras vid 3-4steg, applicera en kombinerad behandlingsmetod. Först utförs strålterapi, bestrålning av tumörområdena och metastaser. Efter en kort paus utförs kemoterapi, och efter tre veckor drivs de på. Under operationen avlägsnas en del av lungan eller organet helt (det här är individuellt). Vissa patienter lever inte upp till operation. Men medicin är kända fall av patienters återhämtning, även i sista etappen.

Hämtar ...
Hämtar ...