Socker 5,5 i blodet - är det mycket? Normen av blodsocker hos en frisk person

hälsa
Hämtar ...

Biokemiska parametrar av blod är variabla ochär svaga. Ett av huvudkriterierna för en sådan analys är glukos. Och ganska ofta uppstår frågan: "Socker 5.5 - är det mycket eller lite?" Det är nödvändigt att förstå.

Vad är blodsocker?

Under blodsocker betyder alla läkare och laboratoriearbetare vanligen glukos.

Denna anslutning är ganska viktig förvår kropps normala funktion. Glukos används av de flesta celler i vår kropp. De huvudsakliga vävnaderna som använder detta ämne är nervösa och muskulösa.

socker 5 5

Hjärnceller använder den för flödet av de flesta energiprocesser. På grund av en tillräcklig mängd glukos accelereras hjärnans arbete, stämningen stiger.

Muskelvävnad använder socker som huvudämneenergikälla. Glukos avser kolhydrater, vars klyvning är en energiskt fördelaktig process, så en bättre energikälla för musklerna kan inte komma upp.

Normalt minsta mängd glukosär 3,3 g / 1. Reduktion av denna mängd tillåter att döma hypoglykemi (brist på socker i blodet). Socker 5.5 är normens övre gräns (enligt de senaste uppgifterna har normen ökat något till 6,2).

Med sitt överskott, sänkning av socker i musklerna och nervvävnaderna, vilket leder till utveckling av vävnadskador och systemiska störningar.

Var kommer glukos från? Hur verkar det i vår kropp och vilka funktioner?

Sätt att bilda glukos

Som nämnts ovan är glukos källanenergi för många vävnader och celler. Dess bildning kan gå från både aminosyror och genom biosyntes från triglycerider (de enklaste fettmolekylerna).

Huvudkällan för glukos för kroppen är mat. Det är med det att det mesta sockret som används för metabolism faller. En del av den transporteras till celler och organ, och återstoden deponeras vanligen i levern i form av glykogen, en komplex kolhydratförening.

socker 5 5 i blod

Nivån av glukos i blodet styrs av två hormoner - insulin och glukagon.

Insulin hjälper till att minska mängden sockerblod och dess större deponering i levern. Insulinhyperaktiviteten och den ökade kvantiteten kan bedömas (indirekt) om patienten börjar känna sig hungrig snarare efter en måltid. Önskan att äta innebär vanligtvis att blodsockret har fallit och bör återställas.

Glukagon stimulerar tvärtom klyvningen av glykogen och ökar koncentrationen av socker i plasma.

Störningen av dessa hormoner leder vanligtvis till utvecklingen av metaboliska sjukdomar (diabetes mellitus, hypo- och hyperglykemisk koma).

Varför kan antalet öka och vilka konsekvenser förväntar kroppen som en följd av denna ökning?

Ökad mängd glukos i blodet

Det är allmänt accepterat att socker 5.5 är normens övre gräns. Varför kan det öka?

Att öka sockernivån i blodet kan leda till följande villkor:

  • Diabetes mellitus.
  • Graviditet.
  • Leversjukdomar.
  • Signifikant blodförlust (relativ ökning av socker på grund av minskning av blodvolymen).
  • Bukspottkörteln.

Var och en av dessa stater passerar med sina egnaspecifik klinisk bild och orsakerna till var och en av dem är olika. Socker, varav 5,5 g / l var en normal indikator för denna person, börjar gradvis växa. Med sin tillväxt finns det olika förändringar i människokroppen.

socker 5 5 med diabetes

Huvudmålet för läkaren är aktuellidentifiera en sådan ökning i blodglukosnivå, bestämma orsaken till en sådan ökning och föreskriva en lämplig behandling. Till exempel visade ett blodprov att socker - 5,5. Vad kan denna koncentration i blodet säga?

Det är nödvändigt att demontera det grundläggande villkoret som kan möta läkaren.

Diabetes mellitus

Som ett resultat av utvecklingen av diabetes är det en signifikant ökning av sockerconcentrationen i blodet (diagnosen görs när socker upptäcks över 11,1 g / l).

I patogenesen av sjukdomen är absolut (typ 1 diabetes) eller relativ (typ 2 diabetes) insulinresistens.

I det första fallet betyder det att insulinDet finns inget blod (den främsta orsaken är pankreatit). Glukos kan inte användas normalt, det deponeras i vävnaderna och organen, och motsvarande komplikationer utvecklas (nefropati, retinopati, diabetisk fot).

I det andra fallet finns insulin i blodet, men av någon anledning kan det inte reagera med tillgänglig glukos.

Hos sådana patienter ökar blodsockret ständigt, och de måste vara på konstant behandling med antingen sockerreducerande droger eller insulin.

Socker 5.5 i diabetes är drömmen om nästan alla patienter. Definitionen av sådana siffror i patientens blod indikerar en god diabetesförlopp och effektiviteten av behandlingen som används.

Sjukdomen är pandemi ochförekommer i medlemmar av olika raser. Problemet med hans behandling och studier behandlas av specialister från många specialiteter, eftersom diabetes påverkar alla organsystem.

graviditet

Ofta kan graviditet leda tillolika tillstånd och sjukdomar. Detta beror både på en fysiologisk minskning av immunitet (för utveckling av foster) och en förändring av många metaboliska reaktioner.

Socker 5.5 under graviditet är vanligtvisindikator för normen. Vissa endokrinologer kan betrakta den som något reducerad (eftersom utvecklingen av en liten organism fortsätter och moderen måste dela glukos med den).

socker 5 5 under graviditeten

I vissa fall bedöms utvecklingen av socker.diabetes av gravida kvinnor (graviditetsdiabetes). Det sker i fallet då det uppstår en sjukdom som utvecklas mot bakgrund av graviditeten, som försvinner efter födseln. Socker 5,5 i graviditeten vid svampdjursdiabetes detekteras på tom mage, med morgonbestämning av ett blodprov. Efter en måltid kan mängden öka till 10 och 11, men vid användning av adekvat sockerreglerande behandling minskar nivån igen.

Vanligtvis stabiliseras tillståndet omedelbart efter födseln eller i tidig postpartumperiod. Om en vecka återgår glukosnivåerna till normala.

Om det förekom diabetes, klassificeras det som sekundärt, vilket kräver användning av sockerreducerande droger eller ytterligare doser insulin.

Före planeringen bör en graviditetrådfråga en allmänläkare och gynekolog, eftersom diabetes i vissa fall är en absolut kontraindikation för uppfattningen. Faren kan vara både för utvecklingsfostret och direkt för moderen.

Behandlingen av sådana patienter bör också samordnas med gynekologen och terapeuten för att bestämma risken för läkemedlets inflytande på fostret.

Vad är risken för att öka koncentrationen av socker i blodet.

Som nämnts ovan, det normala sockret - 5,5. Ett tecken på diabetes - höjer den över 11, eller utseendet på följande symtom nedan.

Den första ökningen av sockerkoncentrationen iblod leder till utvecklingen av mikroangiopati. Detta tillstånd kännetecknas av en minskning av blodcirkulationen i små kärl, undernäring av vävnader, utveckling av deras atrofi och ackumulering av metaboliska produkter i vävnaderna, vilket leder till deras förstöring. I stället för kärlen förekommer små sår, foci av maceration. Ofta lider små fötter på fötterna.

Utsättningen av socker i ögonkärlen bidrar till utvecklingen av retinopati. Samtidigt är synet signifikant försämrat för att slutföra blindhet. I vissa fall kan utvecklingen av glaukom och katarakt förekomma.

blodsocker 5 5 hos kvinnor

Om det finns betydande sockeravsättning itubuler i njuren, då kan diabetisk nefropati förekomma. Njurfunktionen är nedsatt, vilket leder till att deras misslyckande utvecklas. Med utvecklingen av diabetes är det möjligt att de är helt "avstängda".

Den vanligaste komplikationen av att öka sockret iblod är koma. När det förvärrar blodflödet genom hjärnans kärl, på grund av vilket patienten förlorar medvetandet. Utvecklingen av koma kan åtföljas av lukt av aceton från munnen, takykardi och andfåddhet (de förekommer vanligen i scenen av förekomst av koma). Alla reflexer hos patienten störs, eleven reagerar svagt på ljuset.

Alla dessa komplikationer över tid kan leda till allvarliga kränkningar av andra organers funktioner.

Risken att utveckla diabetes hos barn

Socker 55 i blodet är normalt och för barnets kropp. Det antas att en enda ökning av glukos inte anses vara patologisk, eftersom många barn älskar sötsaker. Om barnet som en följd av en infektionssjukdom har en bild av hyperglykemi i blodet, bör utvecklingen av typ 1-diabetes misstänks.

Socker 5.5 i blodet hos barn med typ 1-diabetes är ganska sällsynt. Minsta antal för denna patologi är 20-30 g / l.

Sjukdomen är farlig eftersom den utvecklasBlixtsnabbt, dock är en sådan kurs vanligtvis föregången av en prodromalperiod, under vilken ett brott mot matsmältningen, en förändring i fekala massor observeras. Nödvändigt förekomst av infektion i senare tid.

blodsocker 5 5 hos barn

Risken för diabetes hos barn ligger i sin kurs, en kraftig försämring av tillståndet och försämrad utveckling. I allvarliga fall, särskilt vid utveckling av koma är döden möjlig.

Terapi utförs under överinseende av en endokrinolog ochåtföljd av obligatorisk provning. En indikator som 5,5 socker i barnets blod indikerar korrekt val av läkemedel och en positiv reaktion på den behandling som administreras.

Sexskillnader

Finns det någon skillnad mellan koncentrationen av blodsocker hos män och kvinnor?

Alla läkare säger att blodsockret är 5,5kvinnor, såväl som män, är en indikator på normen. Denna standard har emellertid studerats och utvecklats av Världshälsoorganisationen. Under identifieringen beaktades inte en ganska viktig faktor - fysisk arbetskraft. Män är mycket mer benägna att vara engagerade i arbete som kräver fysisk ansträngning. För att utföra sådana aktiviteter behöver deras muskler mycket energi.

Som sagt är glukos underbart.energisubstrat. Det är därför blod 5,5 socker hos män anses med rätta som normalt, men inte den maximala räntan. Och just av denna anledning, och även som ett resultat av användningen av några andra reagenser, observeras för närvarande en ökning av det maximala normala blodsockerindexet till 6,2.

Försämrad sockertolerans

I modern endokrinologi finns det ett koncept"Försämrad glukostolerans". Det är tillämpligt i fall där det i flera blodprov upptäcks en sådan sockerhalt, vars nivå kommer att vara mer än de accepterade värdena av normen och mindre än vad som krävs för framställning av diabetes mellitus.

Hur utförs en sådan studie?

På morgonen, på en tom mage, mäts sockernivån. Därefter dricker patienten sockersirap (75 g socker eller glukos per 100 ml vatten). Därefter är varje halvtimme bestämning av glukosnivå.

Till exempel, som ett resultat av testet, visade sig att två timmar efter glukosbelastningssockret är 5,5. Vad betyder denna indikator?

socker 5 5 vilket betyder

Att få en liknande nivå av socker föreslår attatt bukspottkörteln producerade tillräckligt med insulin för att bryta ner det inkommande sockret, dvs glukostoleransprovet avslöjade inga försämringar.

Om det var en kraftig ökningglukoskoncentrationer (till exempel efter en halvtimme var nivån 7 och efter två timmar - 10,5) är det möjligt att bedöma den försämrade glukostoleransen som kan anses vara en förutsättning för diabetes.

Behandling av nedsatt tolerans utförs med samma läkemedel som diabetes (med undantag för insulin som föreskrivs för strikta indikationer).

Vad ska man göra med högt socker?

Vanligtvis känner patienterna om en blodsockernivå ökar. Detta uppenbaras av ökad törst, torr hud, frekventa besök på toaletten.

När en liknande klinisk bild visas först bör du konsultera en läkare för en mer detaljerad undersökning.

Till exempel vid tidpunkten för överklagandet (förutsatt attpatienten blev hungrig, i en tom mage), efter att testen hade passerat bestämdes sockret 5,5. Det här är mycket, på morgonen bör det finnas en minskad nivå av glukos. Man kan redan misstänka några problem med bukspottkörteln och absorptionen av socker genom den.

Om det i upprepade analyser var glukos inom normalområdet och nivån inte översteg den maximala normen så behöver man inte oroa sig - det finns ingen diabetes.

I det fall då ett ökat socker upptäcktes i de upprepade analyserna är det redan möjligt att tänka på en svårare process.

Här spelar patientens historia, dess genetik och förekomsten av infektionssjukdomar en viktig roll.

Om en patient är under 40 år är hans ärftlighet intebelastas, men det har nyligen skett en sjukdom, det är möjligt att bedöma utvecklingen av ungdomsdiabetes. Om åldern överstiger 40, finns det kroniska sjukdomar hos andra system och organ, och patientens föräldrar hade diabetes, då troligtvis utvecklade patienten typ 2-diabetes.

I något av ovanstående fall måste duföreskriva en sockerreglerande underhållsbehandling. Med väl valda doser, såväl som patientöverensstämmelse, observeras positiva resultat i behandlingen ofta.

Hämtar ...
Hämtar ...